Renaissance Metal De-corroder. Rustfjerner 1 liter

For effektiv og trygg fjerning av rust- og rustflekker. Ikke giftig og aggressiv. Gir deg full kontroll over rustfjerning. 1 liter. Meget gode tilbakemeldinger.

PrisNOK289,00 inkl. mva.
På lager: 6 stk.

Produktinfo

Tilbakemeldinger fra kunder av dette produktet er meget gode! De kommer tilbake og skal ha mer. 

Renaissance Metal De-corroder effektiv og trygg fjerning av rust og rustvanns-flekker. Den er syrefri, ikke giftig eller aggressiv, men allikevel effektiv. Gir deg full kontroll over rustfjerning.

Kan brukes på jern, bronse, kobber og kobber-legeringer, messing, stål, sink, galvaniserte materialer. Er også meget effektiv på fjerning av rustflekker/rustvann som har smittet over på andre materialer/overflater, som f.eks glass, og gelcoat på båter.


NB! Metalldetektor-funn, mynt fra før 1650 og andre gjenstander du mistenker er fra før 1537, er innleveringspliktige, og skal ikke rengjøres eller behandles på noen måte. For samiske kulturminner er det 100 år som gjelder; Eldre enn 100 år er innleveringspliktig. Ta kontakt med fylkesarkeologen i fylket funnet er gjort, og avtal innlevering.


På jern løser behandlingen opp bindingen mellom metallet og korrosjonslaget. Rust løses opp og forvandles til "slam" som lett tørkes eller børstes bort. Skyll deretter med rent vann for å stoppe prosessen. Brukes ofte som forbehandling før påføring og polering med Renaissance wax.

De-corroder er lite aggressiv mot solid materiale under rust og rustflekker. Behandling kan vare i dager uten noen signifikant effekt på solid materiale under rusten. Dermed har du har full kontroll under konserverings-prosessen, uten å måtte passe på hele tiden.

De-corroder er et godartet naturprodukt som eliminerer ekstra arbeide, helsefarer og verneutstyr forbundet med typiske rustfjerning produkter basert på fosforsyre og saltsyre. Hansker, masker eller verneklær er ikke nødvendig ved bruk av Renaissance Metal De-corroder. Det holder med normal ventilasjon og at gode hygiene rutiner følges. (vaske seg godt)

Etter behandling er metalloverflaten stabilisert i opp til 14 dager, noe som gir deg god tid til å påføre langtids-beskyttende produkter. Vi anbefaler den konserverende voksen Renaissance wax, som gir en solid (men reverserbar), glassklar, flott og skinnende finish.

Mellom-metalliske elektrolyseeffekter mellom ulike metaller er ubetydelige i behandlingsperioder på opp til 48 timer. Det er ingen angrep på sink belegg, med unntak av sterkt forlenget nedsenking.

Behandlingen er mest effektiv ved temperaturer mellom 10 ° C og 20 ° C. Kaldere løsninger vil bremse behandlingen - noe som kan være en nyttig egenskap når gjenstander f.eks. vil bli liggende (nedsenket/eller påført) over en helg uten ettersyn. Dette gir en tryggere og mer skånsom behandling av metaller, sammenlignet med behandling med mer energiske og ofte ødeleggende syrer.

Før behandling bør løs rust eller rustflak børstes bort så godt som mulig, og overflater bør avfettes for å gi De-corroder optimal effekt. Små og lett korroderte gjenstander som du senker i De-corroder vil ferdig behandlet på kun noen minutter. Hardere angrepne gjenstander trenger mer tid, den man kan gjøre periodiske kontroller for å se hvordan prosessen skrider fremover. Gni med en finger for å kontrollere. Litt børsting speeder opp hele prosessen.

Behandling av gjenstander må skje i en beholder laget av plast, polyeten, gummi eller porselen. IKKE bruke metallbeholder.

Etter at De-corroder er brukt til behandling i en beholder, tøm løsningen tilbake på en klar flaske eller beholder, uten å få med sedimentet på bunnen. Topp opp med ny frisk De-corroder. Produktet forblir effektiv i mange uker.

Består av "Amine complex of hydro-oxycarboxilic acid in aqueous solution". pH, ca 4.0

Lagres i originalflasken, eller annen flaske av plast/polyeten.

 

ENGELSK PRODUKTTEKST FRA PRODUSENTEN:

Safe, Non-toxic System for Rust Removal with Full Control

Amine complex of hydro-oxycarboxilic acid in aqueous solution. pH: approx 4.0

SCOPE: iron, bronze, copper and copper alloys, brass, steel, zinc and galvanised materials. Also effectively cleans SCALE and rusty water stains.

Treatment selectively ruptures the bond between base metal and corrosion layer, reducing rust to a sludge which is easily wiped or brushed away. Clean-water rinse stops the process.

Even relatively prolonged immersion over several days has no significant effect on sound metal, thus giving the conservator complete control over the process - and freedom from it.

The totally benign nature of the product eliminates work and health hazards associated with common de-rusting systems such as those based on phosphoric and hydrochloric acids. Gloves, masks or protective clothing are not required; normal ventilation and common-sense hygiene procedures should be observed.

Following treatment, metal surfaces are stabilised for up to 14 days, giving ample time for applying long-term protection (such as Renaissance micro-crystalline wax polish, which confers a tough - but reversible - glass-clear lustrous finish).

Bi-metallic electrolytic effects between dissimilar metals are insignificant in treatment periods of up to 48 hours. There is no attack on zinc coatings, excepting greatly prolonged immersion.

Treatment is most effective at temperatures between 10ºC and 20ºC. Colder solutions slow the action still further - a useful quality when objects are left immersed over a weekend. Contrast this safe, gentle handling of metals with the more vigorous, often deleterious action of mineral acids.

Loose rust or scale should be wire-brushed and surfaces de-greased to allow optimum performance. Immersed objects will be clear of light corrosion in as little as two minutes. During longer immersion for heavier rusting, periodic checks can be made by rubbing the object with a finger. Brushing speeds the process.

Storage and treatment vessels of mild steel, porcelain, rubber, polythene or other plastics are suitable. Galvanised, tin, zinc or lead-lined tanks are NOT suitable.

After use of the solution, separate it from any sediment by siphoning into a clean container and top up occasionally with fresh solution. The product remains effective for many weeks.

Fjerning av rustflekker