Norske nettsteder

Facebook;

På Facebook finner du mange norske metallsøker grupper, fra små til de med flere tusen medlemmer.

Her viser medlemmene av gruppen frem sine detektorfunn, ber om hjelp med ID av funn osv. Alt som har med hobbyen å gjøre diskuteres over en lav sko. Be om medlemskap i gruppene og delta du også!

Metalldetektor i Norge - (størst)
https://www.facebook.com/groups/2268415676

Metalldetektor og historie - (mest erfarne detektorister, mange med stor ID kompetanse.)
 
Norges Metallsøker Forening på face  (For NMF medlemmer)
 
Makro Racer Norway
https://www.facebook.com/groups/makro.racer.norway/
 
CTX 3030 users in Scandinavia
https://www.facebook.com/groups/15209694907/
Søk på metallsøker, metalldetektor, merke eller modell i Facebook, og flere grupper dukker opp.
 

Norges Metallsøker Forening

Medlemskap i Norges Metallsøker Forening koster kr 250,- pr år og gir tilgang til foreningens medlemsforum der du vil treffe likesinnede fra hele landet. Mange av medlemmene innehar meget god ekspertise når det gjelder ID på funn. Det postes daglig bilder av spennende funn på forumet. NMF har også familiemedlemskap til kr. 350,- pr år.

 
 
Norges Metallsøker Forening - digitalt museum

Et digitalt museum over funn gjort av medlemmene i Norges Metallsøkerforening. Her kan du se bilder av mange heftige funn som er gjort opp gjennom årene, av både artefakter, oldsaker og mynter.

http://nmf.nu/museum/


Fortiden for fremtiden

Fortiden For Fremtiden er et nyhetsmagasin på nett for Norges Metallsøkerforening. Intensjonen med dette nettstedet er å spre informasjon og nyheter om hva Norges Metallsøkerforening sysler med spesielt, og metallsøking generelt. Nettstedet ønsker også sette fokus på problematikken rundt våre kulturminner som forsvinner i bakken, og hvordan metallsøkere gjennom mange år har bidratt til redde denne delen av historien.

 
 
Beep & Dig - Haugalandet Metallsøkerklubb

En aktiv klubb med rundt 25 medlemmer med virke på Haugalandet, altså i områdene rundt Haugesund. Klubben ble stiftet i 2015 og setter krav til sine medlemmer angående kjennskap til lover og retningslinjer, og krever og påser at hobbyen utøves på en skikkelig og seriøs måte. Godt samarbeid med kulturminnevernet er viktig for klubben. Søknad om medlemskap kan sendes via hjemmesiden.

 
 
Hallingdal Detektorklubb

Hallingdal Detektorklubb er lokalisert i Hallingdal og distriktet rundt dalen. (Buskerud) Stiftet i januar 2016. Sosial aktiv klubb med ønske om å samles for å utøve hobbyen på en lovlig og riktig måte. Vi arrangerer lokale og ikke lokale søketurer for medlemmer, og deltok bla. på Detectival 2017 . Vi stiller gjerne opp om noen har mistet noe, eller er nysgjerrig på om det finnes noe spennende under bakken på eiendommen deres. For å være medlem må du bo, eller ha en tilknytning til Hallingdal eller kommuner som grenser til dalen. Kontakt; leder Bjørn Ole Martinsen 92015560

 
 
Mjøsen metallsøkerforening

Mjøsen metallsøkerforening har som formål å samle metallsøkerentusiaster på indre Østlandet for felles glede over denne flotte og lærerike hobbyen samt å fremme metallsøking på en ordentlig og lovlig måte. Driver du med metallsøking og har lyst til å lære mer og søke sammen med likesinnede er det bare å kontakte oss. På forumet kan du utveksle erfaringer og spørre om ting og på våre foreningsturer kan du få gleden av å søke sammen med andre medlemmer.

 
 
Nord Norsk Metallsøkerklubb

Nord Norges Metallsøkerklubb – NNMSK – ble stiftet 28.02-2013. Klubben er både et faglig forum og en interesseorganisasjon for metallsøkerbrukere. Klubbens formål er å ivareta metallsøkernes interesser, spre viten om gjeldene lover og regler samt samarbeide med fylkesarkeologer, museer og andre offentlige instanser. Videre å sikre metallsøkeres kunnskaper generelt innenfor metallsøking, lokalhistorie, kulturvern og mineralleting, og sist men ikke minst være ambassadør og pådriver for god etikk og moral innenfor interessefeltet.

 
 
Rygene detektorklubb (Rogaland)
Rygene Detektorklubb er en klubb for historieinteresserte metallsøkere med en spesiell forkjærlighet for den eldste historien vår. Klubben ble etablert den 01.10.2006 i Stavanger av John Kvanli og Morten Eek og har 28 medlemmer fra Norge, Sverige og Danmark.
Klubben er viet til metallsøking som hobby og er ment som et felles fora for metallsøker-entusiaster som har en genuin interesse spesielt for vår eldste historie og som via hobbyen også er med på å bidra med å finne historisk interessante løsfunn som vi leverer til nærmeste museum for identifikasjon, registrering, konservering og bevaring/utstilling.

http://www.rygenedetektorklubb.com

 
 
Moskus-Kompaniet

Interesseorganisasjon som ble stiftet 7, April 2013 som et lokalt tilbud for de som driver med metallsøking i Sel, Dovre, Lom, Skjåk, Vågå, Lesja, Sør og Nord-Fron i Oppland fylke... men det er og åpent for andre medlemmer som har tilknytning til kommunene. Vi har som formål og fremme kulturvern og lokalhistorie, samarbeid mellom fagmiljøene og metallsøker, og å Informere om de lover og retningslinjer som gjelder for metallsøk. Vi vil drive frivillig arbeid rettet mot barn, unge og voksne i lokalmiljøet.
Moskus-kompaniet er primært en metallsøkerklubb slik navnet tilsier, men vi er og generelt interessert i historie, kulturvern og bevaring av vår felles kulturarv til glede for kommende generasjoner. Vi ønsker også å formidle gleden av å komme seg ut i naturen. Metallsøking gir ikke bare spenning, men også mosjon, frisk luft og det er en hobby hele familien kan drive med. Har du lyst til og prøve deg med en metallsøker, ta kontakt med oss. Se mailadresse på vår nettside.

 
 
Roghord Metallsøkerklubb

Roghord metallsøkerklubb er en klubb under NMF for Nord-Rogaland og Sunn-Hordland. Her er det medlemmer fra 9-69år, gutter og jenter. Alle kan melde seg inn,men en må være medlem i Norges Metallsøker forening NMF.

http://www.roghord.no/