Søk etter meteoritter

I Norge er det bare funnet meteoritter fra 16 fall. Vil du finne en «romstein», er det greit å vite hva du skal lete etter.
 
-  Her er det sjanser for å finne en meteoritt.  Det kan hende at den største biten fra fjorårets fall ligger et sted i  nærheten, sier Anne Mette Sannes mens hun søker med både øynene og en  metalldetektor.