Sølvmarkene på Hedemark

Terje Olsen videofilmer funn han gjør på jordene rundt der han bor. Mange flott funn rett uten for døra