Problemløsning

Din første metalldetektor?

Da anbefaler vi at du leser disse generelle tipsene om;

  • Ustabil/støyende detektor – typiske årsaker/kilder og problemløsning.
  • Lokasjoner som kan være utfordrende å detektere.
  • Detektorens sensitivitet, og vår anbefaling rundt dette.

Litt om lokasjoner for første test eller tur ut, og hva som kan forstyrre detektoren

Teste detektoren innendørs kan være en utfordring…
Innendørs i bolig kan være et vanskelig sted å teste en detektor, da det kan være mye elektronisk «støy» som kan forstyrre en sensitiv detektor. Om du skal ha på detektoren innendørs, sett i så fall detektorens sensitivitet lavt, gjerne under halv sensitivitet! Det er viktig. Søkedybde blir da litt redusert, ikke så mye, men du får sannsynligvis en noenlunde stabil detektor selv innendørs.

Første gangs bruk utendørs
Vi anbefaler deg å prøve detektoren første gang på et jorde eller i en skog, eller i alle fall godt vekk fra kilder som kan forstyrre detektoren. Ta med deg et par mynter, en ring og et jernobjekt, spiker f eks. og øv deg litt på menyen og innstillinger med disse objektene liggende på bakken litt fra hverandre. Sjekk først med detektoren, at det ikke er et metallobjekt fra før (i bakken) der du vil legge de medbrakte metallobjektene.

Detektere i hagen kan noen steder være en utfordring
Vær obs på at robotklipper anlegg med strøm på vil forstyrre en detektor (alle detektorer) til den grad at det blir helt umulig å søke. I ganske stor omkrets, så om naboen har robotklipper så er det vanligvis et problem på din tomt også, dersom anlegget står tilkoblet. Vi har mange ganger de siste årene fått telefoner om at «det er noe galt med denne detektoren». Årsaken er ofte at de er innendørs med høy sensitivitet eller i hagen med en robotklipper i nærheten. En annen utfordring i hager er at det ofte er (i alle fall rundt husveggene) meget «forurenset» med metallobjekter fra bygging og renovering.

Andre støykilder
Andre støykilder som kan påvirke en detektor (gi uønsket støy) er blant annet strømgjerder, lavthengende høyspentledninger og toglinjer. Nærmer du deg en av de nevnte støykildene, legg merke til om du begynner å få uønsket støy på detektoren. Gjør du det så hold avstand eller gå motsatt vei til det gir seg. Mobiltelefoner kan også i noen tilfeller gi støy på en metalldetektor. Det pleier ikke være noe problem, og er som regel kortvarig idet telefonen skifter basestasjon. Om du mistenker at din mobiltelefon kan ha noe med ustabil detektor å gjøre, skru den av litt og se om det gjør detektoren mere stabil.

Støy fra andre detektorer og pinpointere
Andre påslåtte detektorer eller pinpointere kan i noen tilfeller forårsake støy på din detektor. Typisk når andre enheter bruker samme frekvens som din detektor, og den andre enheten er nært opptil deg. Løsningen kan i mange tilfeller være liten justering av søkefrekvens, noe de fleste detektorer har mulighet for i menyen (Typisk F1, F2, F3). Hjelper ikke det, så hold litt større avstand til den andre detektoren eller pinpointeren.

Er det din egen pinpointer som forårsaker støy på detektoren når du skru pinpointeren på, så kan det ofte være nok å legge detektoren godt ut til siden, på armlengs avstand, før du skrur på pinpointeren. Noen detektorer (som f.eks Nokta Makro Simplex+ har også en mute-knapp som kan brukes når man skal bruke pinointeren.

På strender
En del folk ange reiser gjerne til en lokal strand for å prøve sin detektor for første gang. Vær klar over at enkelte strender kan være utfordrende steder å søke med en detektor. Det er ofte veldig mye signaler på strender, så du må regne med å grave en god del metallskrot av aluminium, sølvpapir, korker osv.

Enkelte detektorer mistrives i det salte miljøet, nede i den våte vannkanten ved sjøen, eller hvis du senker søkehodet litt under vannoverflaten i saltvann. Opplever du en «nervøs/ustabil» i dette miljøet, gjør grunnbalanse prosedyre på detektoren og sett sensitiviteten lavt. De fleste detektorer som selges i dag takler saltvann rimelig godt, noen har også egne strand-programmer.

Oppsummering, lokasjoner
For å oppsummere dette med lokasjoner; Detektorer er fintfølende instrumenter som kan ha vanskeligheter med å takle spesielle omgivelser eller høyt mineraliserte grunnforhold. Detektor påslått innendørs kan være en utfordring. Robotklipper anlegg, strømgjerder, høyspentledinger, toglinjer, andre detektorer og pinpointere er også kilder til støy på detektorer. Høyt mineralisert grunn og saltvann kan også skape problemer.

De fleste som har hatt detektering som hobby en stund ender opp med å gå mest på jorder. Vi anbefaler at du ordner tillatelse fra en grunneier og begynner på et jorde med det samme. Det er på jordene det blir funnet mest gamle mynter i kobber og sølv, en og annen gull- eller sølvring, og mye annet spennende fra fortiden. (lover, regler og etikk, se egen side om dette i vår brosjyre/katalog)

Andre årsaker til ustabil detektor eller pinpointer
Om du har en ustabil detektor eller pinpointer, selv om du står midt ute på et jorde uten noen kilder til støy i nærheten, så kan det i noen tilfeller være batteriet som er årsaken. Typisk er det da satt i batterier av ukjent billig merke, eller det er satt inn 1,2V oppladbare AA. I noen tilfeller blir alt bra igjen når friske 1,5V AA av anerkjent merke settes inn. (eller 9V celle i pinpointer). Med det samme vi er inne på batterier; har utstyret oppladbar batteri, husk å lade før du legger vekk detektoren i flere måneder. Det ideelle er ca 50-60% lading.

En feil på søkehodet eller kabel/kontakt kan også forårsake en ustabil støyende detektor. Sjekk at kontakten på søkehode kabelen er godt skudd til på detektorens kontrollboks. Om du mistenker at det er en feil på selve utstyret som forårsaker ustabilitet og støy, ta kontakt med forhandleren du kjøpte detektoren hos.

Generelt, om sensitivitets-innstilling
Uavhengig av lokasjon, noen folk presser detektorens sensitivitets-innstilling helt til topps, maxer den ut med tanke om at detektoren skal søke så dypt som mulig. Dette vil i veldig mange tilfeller, litt avhengig av lokasjon og grunnforhold, gjøre detektoren ustabil, nervøs og støyende – uten at du kommer nevneverdig dypere i bakken. Å øke fra 75-80% sensitivitet til 100% gir bare ubetydelig/marginal bedre søkedybde, men ofte mye unødig støy. Vi anbefaler at du starter med 60-70% sensitivitet innstilling.